خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "ولایت محوری"

سير مهدويت؛ سياست متعالي (1)

سير مهدويت؛ سياست متعالي (1)

سير مهدويت؛ سياست متعالي (1) چکيده نوع بشر از بدو پيدايي تاکنون، سيري پيوسته، پويا و در عين حال پيچاپيچ و پر فراز وفرود را دنبال کرده و طي نموده است؛ سيري که همواره با هدايت همراه بوده و رو سوي مهدويت به عنوان...

آخرين انقلاب؛ انقلابي آخر(2)

آخرين انقلاب؛ انقلابي آخر(2)

آخرين انقلاب؛ انقلابي آخر(2) ب)رهبري در هر انقلابي، وجود رهبري ضروري است که بتواند نارضايتي هاي موجود در جامعه را فعال سازد و آنها را به سمت براندازي هدايت نمايد بسياري از شکاف هاي سياسي، فکري، اجتماعي و...،...

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني و قرائتهاي گوناگون

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني و قرائتهاي گوناگون

ولايت مطلقه فقيه, ميراث گرانبهاي امام خميني و روح و هويت انقلاب اسلامي است. امروزه, اين نظريه, تنها يك نظريه سياسي و فقهي در كنار ديگر نظريه ها نيست, بلكه جوهره نظام اسلامي و محور قانون اساسي است. مشروعيت قواي سه گانه:...

– سرپرستي جامعه-حاکميت ديني-مراتب ولايت-

– سرپرستي جامعه-حاکميت ديني-مراتب ولايت-

1. رياست و سرپرستي از منظر دين به عهده چه کساني است و تعيين آن چگونه است؟<BR>2. چرا عدم پذيرش ولايت باعث عدم پذيرش قبولي طاعات و عبادات ميشود؟<BR>3. مراتب ولايت از دنيا تا ملکوت چيست؟ با سلام، دوست عزیز ضمن تشکر از...

آخرين انقلاب؛ انقلابي آخر (1)

آخرين انقلاب؛ انقلابي آخر (1)

چکيده: نظريه پردازان انقلاب و سياست گذاران معاصر، مي کوشند تحولات انقلابي غير منتظره را درک کنند. آموزه مهدويت و ماهيت انقلاب مهدوي در فرهنگ شيعه براي بسياري ازآنها، بسيار پيچيده و اسرار آميز مي نمايد....

حکومت جهاني واحد (3)

حکومت جهاني واحد (3)

رويارويي جهان بيني سکولاربا جهان بيني الهي ليبرال -دموکراسي گزينه برتر غرب:نگاهي ازدرون آربلاسترمي گويد : ليبرال ها دموکراسي را در بدترين حالت افراطي آن، تهديدي براي آزادي، مالکيت و فرهنگ به شمار مي آورند....

ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه

منظور از لفظ مطلقه در ولايت مطلقه فقيه چيست؟ و اصولا چگونه چنين حكومتي قابل اثبات است؟ لفظ «مطلقه» که در «ولايت مطلقه فقيه» به کار مي رود جهت تبيين محدوده و اختيارات مشروع و قانوني ولايت فقيه است که به صورت کاملاً...

-حكومت ولايت فقيه-تئودموكراتيك-

-حكومت ولايت فقيه-تئودموكراتيك-

معادل لاتين «ولايت فقيه» چيست؟ آيا مي توانيم بگوييم ولايت فقيه حكومتي «تئودموكراتيك» است (يعني حكومت خدا بر مردم توسط مردم)؟ ولايت فقيه اصطلاحي است كاملا اسلامي با مباني، خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود، كه به هيچ...

حکومت جهاني واحد (2)

حکومت جهاني واحد (2)

رويارويي جهان بيني سکولار با جهان بيني الهي عوامل دست آويز غرب در سلطه بر جهان عوامل و عناصر ذيل، از جمله دست آويزهاي غرب سلطه جو براي حفظ و ثبات سلطه برجهان به شمار مي روند : 1.انقياد و سلطه پذيري دولت ها و...

حکومت جهاني واحد (1)

حکومت جهاني واحد (1)

رويارويي جهان بيني سکولار با جهان بيني الهي چکيده مقاله پيش رو، با نگاهي به مفهوم حکومت جهاني واحد، به نقد و بررسي چنين حکومتي از دو منظر کاملاً متمايز سکولار و الهي مي پردازد. اردوگاه غرب در انديشه سياسي خود...