نویسنده :علی باقری
ترس از زن

روزی به عده ای از مردها گفتند اونهایی که از زنهای خود می ترسند بروند این طرف سالن و آنهایی که از زنهای خود نمی ترسند بروند آن طرف سالن . دیدند هیچ کس از جایش بلند نشد . پرسیدند موضوع چیه ؟ بلاخره از زن خود می ترسید یانه ؟ همگی گفتند : آخه می دونید ما از زن خود مثل سگ می ترسیم . شما گفتید اونهایی که می ترسند . نگفتید اونهایی که مثل سگ می ترسند .
توجه : در زبان ترکی مثل سگ از چیزی ترسیدن یعنی بیش از اندازه ترسیدن

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :