images
روز قیامت را به یاد آور. و زمان مؤاخذه را در نظر بگیر. و خود را در حضورپروردگار خود ایستاده بین. و مستعد جواب ظلم و ستم بر بیچارگان شو. و جواب آنها رامهیا کن.پس ای کسانی که زمام اختیار بندگان خدا را در دست دارید! و خلعت مهتری وسروری در بر کرده اید! یاد آورید روزی را که: در دیوان اکبر ملوک، و سلاطین عدالت گستر، به خلعت زیبای آمرزش ارجمند، و به تاج «و هاج» (22)کرامت سر بلند گردند، مبادا شما لباس یاس در بر، و خاک مصیبت بر سر، اشک حسرت از دیده ببارید. و دست ندامت بر سر زنید.

خطا بین که بر دست ظالم برفت

جهان ماند و او با مظالم برفت

و چون از فکر آخرت، و روز حسرت و ندامت بپردازید احوال دنیای خود راملاحظه نمائید. و مفاسد دنیویه ظلم و ستم را متذکر گردید، و بدانید که: عاقبت آن نیست مگر اینکه: قوت و شوکتی که حضرت رب العزة داده به «شآمت» (23)آن باز می گردد.

چنان که والی مملکت عدالت، و سریر آرای کشور ولایت فرمود که: «هیچ سلطانی نیست که خدای – تعالی – او را قوت و نعمتی داده باشد و او به دستیاری آن قوت ونعمت بر بندگان خدا ظلم کند، مگر اینکه بر خدای – تعالی – لازم است که: آن قوت ونعمت را بازگیرد. نمی بینی که خدای – تعالی – می فرماید:

«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

یعنی: «به درستی که خدای – تعالی – تغییر نمی دهد آنچه با طایفه ای هست از شادی و دولت، یا رنج و محنت، تا آنکه ایشان نیات و اعمال خود را تغییر بدهند» . (24)

و هم از سخنان هدایت بنیان آن حضرت است که:

«بالظلم تزول النعم»

یعنی: به سبب ظلم، نعمتها زایل می گردد، (25)

و به نکبت مبدل می شود. و به شومی آن، احوال ملک و مملکت زبون، و تخت و دولت سرنگون می گردد. و پادشاهی به واسطه عدالت، باکفر پاینده می شود. و با وجود ایمان، با ظلم و ستم نمی ماند.

خانه هر ملک ستمکاری است

دولت باقی به کم آزاری است

پایداری به عدل و داد بود

ظلم و شاهی چراغ باد بود

22. درخشان.23. نامبارکی24. رعد، (سوره 13) ، آیه 11.25. غرر الحکم (مترجم) ، ج 1، ص 331، ح 52.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :